Közgyűlési Meghívó

MEGHÍVÓ

 

Az ONGAI HORGÁSZ EGYESÜLET

Vezetősége meghívja

Önt, mint az egyesület tagját, a

 2017. április 7-én 17.00 órától kezdődő

BESZÁMOLÓ közgyűlésre.

 

Helyszín: Ongai Kultúrház /Onga, Rákóczi út 11./

Napirendi pont:

 

1.Jegyzőkönyvvezető és hitelesítő választása

2.Napirendi pontok elfogadása

3.2016 évi beszámolók:

-Szabó Attila elnök

-Benke Tibor a felügyelő bizottság elnöke

-Szabados Zsolt fegyelmi bizottság elnöke

4.Közhasznúsági jelentés. /gazd.alenök/

5.2017 évi költségvetés elfogadása. /gazd. alelnök/

6.2016.évben tagdíjat nem fizetettek.

7.Fellebbezések

8.Zárszó

 

Amennyiben a fenti időpontra a Közgyűlés határozatképtelen lenne, abban az esetben, a közgyűlés változatlan napirenddel

 

2017. április 7-én 17.30 órától, összehívásra kerül.

 

Kérem az egyesület tagjait, hogy éljenek a rájuk ruházott jogokkal, ezzel segítve az egyesület munkáját.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

 

 

vezetőség